Ρήξη χιαστού και συμπτώματα: Πώς εκδηλώνεται και πώς αντιμετωπίζεται