Αρθροσκόπηση ώμου

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Η Αρθροσκόπηση ώμου πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική. Χωρίς χειρουργικές τομές με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας γίνεται παρατήρηση και επισκόπηση της άρθρωσης εσωτερικά, συγκρίνεται η εικόνα με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και της μαγνητικής τομογραφίας η βλάβες και η παθολογία αναγνωρίζονται με ακρίβεια. Στη συνέχεια με μικροσκοπικά εργαλεία οι βλάβες αποκαθίστανται με απόλυτη ακρίβεια και με ανατομικό τρόπο. Η Αρθροσκόπηση ώμου συνήθως δεν απαιτεί νοσηλεία, ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα και μέσα σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

ΠΟΙΑ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Για να κατανοηθεί η επέμβαση που είναι γνωστή ως Αρθροσκόπηση ώμου, είναι σημαντικό να τονισθεί πως η άρθρωση του ώμου είναι η άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος τροχιάς από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σχηματίζεται από την ένωση του βραχιονίου οστού και της ωμοπλάτης, και συγκεκριμένα της ωμογλήνης. Η ωμογλήνη είναι ελαφρώς υποκοίλη αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης που υποδέχεται την κεφαλή του βραχιονίου. Η κεφαλή του βραχιονίου είναι σφαιρική και συνεπώς δεν εφαρμόζει επακριβώς στην ωμογλήνη. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης σταθερότητα της άρθρωσης διαμορφώνεται στην περιφέρεια της ωμογλήνης ο επιχείλιος χόνδρος, ένας ινοχόνδρινος σχηματισμός που αυξάνει το βάθος της ρηχής ωμογλήνης. Ο επιχείλιος χόνδρος έχει ουσιαστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, απορροφά κραδασμούς κατά τις δραστηριότητες, και σταθεροποιεί την άρθρωση και συμβάλλει στην αποφυγή των εξαρθρημάτων του ώμου. Εξίσου σημαντικός για την σταθερότητα της άρθρωσης είναι ο αρθρικός θύλακος. Ο Αρθρικός θύλακος είναι ένα ινώδες, ελαστικό περίβλημα της άρθρωσης του ώμου. Εντός του αρθρικού θυλάκου από τον αρθρικό υμένα παράγεται το αρθρικό υγρό το οποίο λιπαίνει και θρέφει την άρθρωση. Πολλαπλοί σύνδεσμοι γύρω και μέσα στην άρθρωση ενισχύουν το ρόλο του αρθρικού θυλάκου, συγκρατούν τις επιμέρους οστικές δομές της άρθρωσης του ώμου κι έτσι συνεισφέρουν στην σταθερότητα της, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στο εύρος κίνησης του ώμου. Την άρθρωση του ώμου περιβάλλει το τενόντιο πέταλο του ώμου ή Στροφικό πέταλο. Αποτελείται από τέσσερις μύες που εκφύονται από την περιοχή της ωμοπλάτης και καταφύονται στο βραχιόνιο οστούν ο υποπλάτιος, ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, και ο ελάσσων στρογγύλους. Οι μύες αυτοί σχηματίζουν μαζί µία κυκλική δομή, η οποία περιβάλλει τη γληνοβραχιόνια άρθρωση και παίζει σημαντικό ρόλο στην επικέντρωση της κεφαλής του βραχιονίου μέσα στην ωμογλήνη.

 

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ-ΑΣΤΑΘΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Η άρθρωση του ώμου είναι η πιο επιρρεπής άρθρωση του ανθρώπινου σώματος σε εξαρθρήματα, το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη κινητικότητα σε συνδυασμό με τη μειωμένη σταθερότητα, γι’αυτό ο ιατρόσ μπορεί να προβεί σε Αρθροσκόπηση ώμου. Το εξάρθρημα ώμου αφορά στην βίαιη μετακίνηση της κεφαλής του βραχιονίου οστού εκτός της ωμογλήνης συνήθως μετά από απότομη φόρτιση της άρθρωσης κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων. Το εξάρθρημα, ανάλογα με τη θέση της κεφαλής του βραχιονίου, μπορεί να είναι πρόσθιο 95-97% (το πιο συχνό), κάτω, άνω ή και οπίσθιο (το σπανιότερο) και οδηγεί και σε αντίστοιχους τύπου αστάθειας της άρθρωσης.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Τα εξαρθρήματα συνοδεύονται συνήθως και με άλλες κακώσεις των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης, όπως ρήξη του αρθρικού θυλάκου, συνδεσμικές ρήξεις, κακώσεις νεύρων και αγγείων, δεν είναι σπάνιοι οι τραυματισμοί του μασχαλιαίου νεύρου, όπως επίσης και κατάγματα σε διάφορες περιοχές του βραχιονίου οστού και της ωμοπλάτης. Η πιο συχνή όμως συνοδός κάκωση είναι η ρήξη του πρόσθιου τμήματος του επιχειλίου χόνδρου ή βλάβη τύπου Bankart (Bankart Lesion), για τις οποίες μπορεί ο ασθενής να χρειαστεί Αρθροσκόπηση ώμου.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Ο ασθενής παρουσιάζεται με το να κρατά το άκρο του σε ήπια απαγωγή και έξω στροφή. Το οστό του ακρωμίου διαγράφεται έντονα και έχει χαθεί ο στρογγυλότητα του ώμου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, έντονο πόνο την αδυναμία ενεργητικής αλλά και παθητικής κίνησης, και απαιτείται άμεση ανάταξη της κεφαλής εντός της άρθρωσης, ή και Αρθροσκόπηση ώμου

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Γίνεται με ειδικό χειρισμό μετά από απλή χορήγηση αναλγητικών ή και αναισθησίας προκειμένου να χαλαρώσουν οι τοπικοί μύες που συσπώντας και αντιστέκονται λόγω του πόνου. Πριν το χειρισμό πρέπει να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος προκειμένου να αποκλεισθούν περιπτώσεις καταγμάτων της κεφαλής του βραχιονίου ή της ωμογλήνης, όπως επίσης να προηγείται νευρολογικός έλεγχος για το ενδεχόμενο νευρολογικής βλάβης του μασχαλιαίου νεύρου ή και του βραχιονίου πλέγματος. Άμεσα μετά την ανάταξη ακολουθεί ακτινολογικός έλεγχος, ταυτόχρονα ελέγχονται και πάλι τα νεύρα και τα αγγεία της περιοχής.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;

Όταν το εξάρθρημα επαναλαμβάνεται ή όταν πρόκειται για νεαρό άτομο ή αθλητή τότε θα πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη στους συνδέσμους, τον επιχείλιο χόνδρο. Σε διαφορετική περίπτωση καταλήγουμε σε αστάθεια της άρθρωσης και πρόκληση επιπλέον βλαβών εντός της. Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά με κλειστή μέθοδο με τη χρήση ειδικών εργαλείων χωρίς τη δημιουργία τομών κατά την οποία με τη γνωστή αρθροσκοπική επέμβαση τύπου Bankart καθηλώνεται και πάλι στη θέση του ο σχισμένος επιχείλιος χόνδρος και συρράπτεται ο θύλακος. Συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία ή το πολύ μια διανυκτέρευση.

Αν η βλάβη αφορά σε οστικό έλλειμα λόγο χρόνιας αστάθειας ή πρόκειται για επαγγελματία αθλητή σε άθλημα υψηλής βίας τότε η επέμβαση που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η Latarjet. Κατά την επέμβαση αυτή αποκαθίσταται το οστικό έλλειμμα και επανέρχεται η σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης.

Στην κλινική μας πραγματοποιούνται με επιτυχία και οι δύο επεμβάσεις με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας που μας καθιστά πρότυπο κέντρο αρθροσκοπικής χειρουργικής.

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ;

Μετά από ένα χειρουργείο αστάθειας αρχικά έχω το χέρι μου σε φάκελο ανάρτησης για 2 έως 3 εβδομάδες. Ακολουθεί πρόγραμμα εντατικής φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης. Ελεύθερη κίνηση επιτρέπεται μετά τις έξι εβδομάδες. Η επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες γίνεται ελεγχόμενα από την περίοδο των τριών μηνών και μετά. Σε αθλήματα πάλης ή με έντονη σωματική επαφή η επιστροφή υπολογίζεται σε 4-6 μήνες.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΩΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ;

Το σύνδρομο πρόσκρουσης είναι η πιο συχνή αιτία πόνου στην άρθρωση του ώμου. Κατά την άρση του άνω άκρου πάνω από τον οριζόντιο άξονα ή σε έντονες στροφικές κινήσεις, η κεφαλή του βραχιονίου προσκρούει πάνω στο ακρώμιο, την οστική προεξοχή της ωμοπλάτης που σχηματίζει τη «γωνία» του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πίεση και τριβή των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου και του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου(bursa) που βρίσκονται ανάμεσά τους. Αν η πίεση είναι επαναλαμβανόμενη όπως πχ σε αθλήματα όπως ρίψεις, βόλεϊ , κολύμπι , τένις κ.α. μπορεί να οδηγήσει σε μικροκακώσεις του τενόντιου πετάλου, και κυρίως του τένοντα του υπερακανθίου, ή σε φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου (ορογονοθυλακίτιδα). Οι δομές που στην αρχή είναι ελαστικές σκληρύνονται και στο οστό του ακρωμίου αναπτύσσονται οστεόφυτα. Οι καταστάσεις αυτές συνοδεύονται από πόνο, συχνά πολύ έντονο και μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία εκτέλεσης κινήσεων, ακόμα και καθημερινών δραστηριοτήτων. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα επαναλαμβανόμενης τριβής των τενόντων του στροφικού πετάλου και όταν δεν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος, μπορεί να προκληθεί ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ;

Συντηρητική: Η θεραπεία του συνδρόμου σε αρχικά στάδια μπορεί να είναι συντηρητική και περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, ενδυνάμωση και αλλαγή ασκήσεων. Χειρουργική: Αν η κατάσταση είναι πιο προχωρημένη η αρθροσκοπική υπακρωμιακή αποσυμπίεση με αφαίρεση των σκληρυντικών ιστών και των οστεοφύτων αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Η άρθρωση απελευθερώνεται και η κίνηση γίνεται ελεύθερα με τον πόνο να υποχωρεί Συνήθως δεν χρειάζεται νοσηλεία και ο ασθενής μέσα σε 2-3 εβδομάδες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες και μετά από ένα μήνα σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ROTATOR CUFF TEARS

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΡΗΞΕΩΝ;

Η ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου είναι μία συχνή πάθηση-τραυματισμός που συνοδεύεται από πόνο και μείωση της λειτουργικότητας του άνω άκρου έντονα ενοχλήματα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αφορά:

 • μεμονωμένους τένοντες υπερακάνθιο, υποπλάτιο , υπακάνθιο, με πιο συχνή τη ρήξη του Υπερακανθίου
 • συνδυασμούς ρήξεων όπως ρήξη Υποπλατίου και Υπερακανθίου ή ρήξη Υπερακανθίου και υπακάνθιο
 • και τους τρεις τένοντες μαζί και ονομάζεται μαζική ρήξη.

Μια ρήξη μπορεί να είναι οξεία και να οφείλεται σε πτώση με τεταμένο άνω άκρο ή σε μία ισχυρή και απότομη σύσπαση των μύων του στροφικού πετάλου όπως για παράδειγμα κατά την άρση μεγάλου βάρους ή σε μία δυνατή ρίψη. Η ρήξη του στροφικού πετάλου εκτός από οξεία μπορεί να είναι χρόνια. Οι χρόνιες ρήξεις είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας και σχετίζονται

 • με υπέρχρηση της άρθρωσης,
 • με επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς ,
 • με τη σταδιακή μείωση της αιμάτωσης των τενόντων λόγω της ηλικίας,
 • με τη δημιουργία κάποιων οστικών προεξοχών(οστεόφυτα) στην περιοχή του ακρωμίου, δηλαδή το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου.

Στην πραγματικότητα όλοι οι παράγοντες συνυπάρχουν και δρουν ταυτόχρονα, και συμβάλουν στη προοδευτική χρόνια φθορά, εκφύλιση και τελικά ρήξη του στροφικού πετάλου.

Η ρήξη μπορεί να είναι ολικού πάχους, και να αφορά όλο το πάχος του τένοντα από τον υπακρωμιακό ορογόνο θύλακα μέχρι και την κεφαλή του βραχιονίου, ή μερικού πάχους και αφορά μέρος του πάχους του τένοντα.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ

Συντηρητική: Η θεραπεία μιας μερικής ρήξης ενός τένοντα σε αρχικά στάδια μπορεί να είναι συντηρητική και περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, ενδυνάμωση με χρήση ειδικών ασκήσεων και αποφυγή δραστηριοτήτων πού ταλαιπωρούν τους τένοντες. Αν η κατάσταση είναι πιο προχωρημένη και τα συμπτώματα επιμένουν η Αρθρροσκόπηση ώμου και πιο συγκεκριμένα η Αρθροσκοπική Χειρουργική δίνει τη λύση. Χωρίς χειρουργικές τομές με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας η ρήξη αναγνωρίζεται και στη συνέχεια με μικροσκοπικά εργαλεία ο κομμένος τένοντας συρράπτεται και καθηλώνεται στη θέση του με τη βλάβη να αποκαθίσταται ανατομικά. Συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα και μέσα σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η ειδική φυσιοθεραπεία θα βοηθήσει τον τένοντα να κολλήσει και πάλι γερά στη θέση του. Στις 6 εβδομάδες ο ασθενής είναι σε θέση να εκτελέσει ελεύθερα όλες τις κινήσεις και περίπου μετά το τρίμηνο επιστρέφει σε αθλητικές και έντονες δραστηριότητες.

 

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ ή ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΩΜΟΥ Η ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ;

Με τον όρο «παγωμένος ώμος» περιγράφεται ο επώδυνος περιορισμός στην ενεργητική και παθητική κίνηση του ώμου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ τα ακτινολογικά ευρήματα είναι φυσιολογικά.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ «ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΩΜΟΥ»;

Η σκλήρυνση και πάχυνση του αρθρικού θυλάκου του ώμου που χαρακτηρίζει το σύνδρομο του «παγωμένου ώμου» είναι αγνώστου αιτιολογίας. Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 40-60 ετών και περισσότερο στις γυναίκες, συσχετίζεται με παρατεταμένη ακινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου, πχ μετά από μία χειρουργική επέμβαση, με ήπιες κακώσεις πχ θλάση, αλλά και με παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός κα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Στο πρώτο στάδιο ο ασθενής βιώνει έντονο πόνο στην περιοχή του ώμου αλλά και του βραχίονα κατά τη διάρκεια της νύχτας και της δραστηριότητας, χωρίς να έχει προηγηθεί νωρίτερα κάποιος τραυματισμός.

Στο δεύτερο στάδιο ο πόνος σιγά σιγά εξασθενεί, περιορίζεται όμως σε μεγάλο βαθμό το εύρος κίνησης του ώμου και σταδιακά ο ασθενής φθάνει στο σημείο αδυναμίας εκτέλεσης απλών καθημερινών δραστηριοτήτων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Συντηρητική: Η θεραπεία του παγωμένου ώμου σε αρχικά στάδια μπορεί να είναι συντηρητική και περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, με χρήση ειδικών ασκήσεων για την κινητοποίηση της άρθρωσης και τη λύση των συμφύσεων. Η ενδαρθρική έγχυση κορτιζόνης έχει συνήθως ευεργετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας στη διακοπή της εξέλιξης του φαινομένου. Αν η κατάσταση είναι πιο προχωρημένη και τα συμπτώματα επιμένουν η κινητοποίηση υπό νάρκωση και η Αρθροσκοπική Συμφυσιόλυση δίνει τη λύση. Χωρίς χειρουργικές τομές με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας γίνεται προσεκτική λύση των συμφύσεων με την κινητικότητα να αποκαθίσταται άμεσα. Συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα και μέσα σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η εντατική φυσιοθεραπεία άμεσα θα βοηθήσει στην οριστική υποχώρηση του φαινομένου και την επιστροφή της ομαλής κινητικότητας στον ώμο. Σε 3-4 εβδομάδες ο ασθενής επιστρέφει σε αθλητικές και έντονες δραστηριότητες.

 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Στην ασβεστοποιό τενοντίτιδα παρατηρείται εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου μέσα στους τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου, συνηθέστερα στον τένοντα του υπερακανθίου του υπακανθίου μερικές φορές και στον υποπλάτιο. Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή, ωστόσο συνδέεται με μηχανικά αίτια όπως οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί των τενόντων του στροφικού πετάλου, αλλά και σε παθοφυσιολογικές διεργασίες όπως η μειωμένη παροχή οξυγόνου που συμβαίνει στη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑΣ

Το κύριο σύμπτωμα είναι ο έντονος πόνος που περιορίζει την ενεργητική κινητικότητα και των καθημερινών δραστηριοτήτων. Η εναπόθεση του ασβεστίου στους τένοντες μπορεί να συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εκδηλώνονται συμπτώματα. Κάποια στιγμή ξεκινάει η απορρόφηση του ασβεστίου στους τένοντες από τον οργανισμό, μια διαδικασία αρκετά επώδυνη πού συχνά συνοδεύεται με άσηπτη φλεγμονή στην άρθρωση του ώμου γνωστή ως περιαρθρίτιδα του ώμου. Κάποιες φορές κατά τη φάση αυτή τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που ασθενής δεν μπορεί να βρει ανακούφιση με κανένα τρόπο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Κατά την οξεία φάση η τοπική ενδαρθρική έγχυση κορτιζόνης φαίνεται να είναι αποτελεσματική θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία, με χρήση ειδικών μέσων όπως το κρουστικό υπέρηχο φαίνεται να λειτουργεί ευεργετικά στην απορρόφηση του ασβεστίου και την ανακούφιση της άρθρωσης. . Αν η κατάσταση είναι πιο προχωρημένη και τα συμπτώματα επιμένουν με επαναλαμβανόμενες επώδυνες κρίσεις η Αρθροσκόπηση ώμου και πιο συγκεκριμένα η Αρθροσκοπική αφαίρεση του ασβεστίου δίνει τη λύση. Χωρίς χειρουργικές τομές με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας γίνεται εντοπισμός του σημείου που βρίσκεται το ασβέστιο εντός του τένοντα και αφαιρείται με χρήση ειδικών μικροεργαλείων. Μετά την αφαίρεση η κινητικότητα να αποκαθίσταται άμεσα. Συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα και μέσα σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η φυσιοθεραπεία άμεσα μετά την αρθροσκόπηση ώμου θα βοηθήσει στην οριστική υποχώρηση του φαινομένου και την επιστροφή της ομαλής κινητικότητας στον ώμο. Σε 3-4 εβδομάδες ο ασθενής επιστρέφει σε αθλητικές και έντονες δραστηριότητες.

 

 

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ;

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση σχηματίζεται από την ένωση του περιφερικού άκρου της κλείδας και του ακρωμίου, ελέγχει το άνω άκρο και μεταφέρει τις δυνάμεις από τις κινήσεις του άνω άκρου στον υπόλοιπο σκελετό. Η σταθερότητά της οφείλεται κυρίως σε δύο κορακοκλειδικούς συνδέσμους τον τραπεζοειδή και τον κωνοειδή και δευτερευόντως σε τέσσερις ακρωμιοκλειδικούς συνδέσμους άνω, κάτω, πρόσθιο, οπίσθιο. Ενισχύεται από τη μέση μοίρα του δελτοειδή μυ, και την άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ ΄Η ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ;

Σοβαρή κάκωση ή εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης μπορεί να ακολουθήσει μετά από άμεσο ή έμμεσο τραυματισμό του ώμου. Η συνηθέστερη αιτία είναι η πτώση από ύψος και η πρόσκρουση με τον ώμο στο έδαφος ή σε κάποιο αντικείμενο.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ;

Σύμφωνα με το Rockwood τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλειδικής κατατάσσονται σε έξι τύπους που φαίνονται στην εικόνα.

 • Τύπος:1 Απλή διάταση του ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων με ήπια ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της περιοχής
 • Τύπος 2: Μερική ρήξη του ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων με έντονο πόνο κατά την εξέταση, αστάθεια και μικρή μετατόπιση του άκρου της κλείδας προς τα πάνω
 • Τύπος 3: Ρήξη ακρωμιοκλειδικών και κορακοκλειδικών συνδέσμων με έντονο πόνο κατά την εξέταση και την ενεργητική απαγωγή του ώμου
 • Τύπος 4: Ρήξη ακρωμιοκλειδικών και κορακοκλειδικών συνδέσμων μαζί με εμφανή οπίσθια μετατόπιση της κλείδας και πόνο
 • Τύπος 5: Ρήξη ακρωμιοκλειδικών και κορακοκλειδικών συνδέσμων, μετατόπιση της κλείδας προς τα πάνω και αποκόλληση του δελτοειδή και τραπεζοειδή από την κλείδα. Το αποτέλεσμα είναι ο έντονος πόνος καθώς το άνω άκρο μετατοπίζεται προς τα κάτω και η κλείδα είναι έντονα εμφανής.
 • Τύπος 6: Ρήξη ακρωμιοκλειδικών και κορακοκλειδικών συνδέσμων, μετατόπιση της κλείδας προς τα κάτω (κάτω από την κορακοειδή απόφυση) και αποκόλληση του δελτοειδή και τραπεζοειδή από την κλείδα. Ο ώμος πλέον είναι ευθειασμένος, το ακρώμιο προεξέχει και η κορακοειδής απόφυση ψηλαφάται εύκολα.

Η διάγνωση της κάκωσης γίνεται με την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει ακτινογραφία τύπου Zanca ακτινογραφίες stress και μαγνητική τομογραφία για την αξιολόγηση της κατάστασης των συνδέσμων και ύπαρξης συνοδών βλαβών στην περιοχή, και στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί Αρθροσκόπηση ώμου.

 

ΡΗΞΗ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SLAP

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΗΞΗ ΤΥΠΟΥ SLAP;

Η ρήξη τύπου SLAP είναι η βλάβη του επιχειλίου χόνδρου του ώμου στο ανώτερο τμήμα του. Τις περισσότερες φορές παρατηρείται σε αθλητές που ασχολούνται με τις ρίψεις. Το ανώτερο χείλος του επιχειλίου χόνδρου είναι η περιοχή έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου μυός και γι’ αυτό συχνά οι ρήξεις αυτές επηρεάζουν και τον τένοντα του μυός αυτού.

Η ρήξεις τύπου SLAP έχουν 4 διαφορετικούς τύπους με τον πρώτο να αφορά εκφυλιστικές αλλοιώσεις του ανώτερου τμήματος του επιχειλίου χόνδρου που δεν επηρεάζουν τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου, μέχρι και τον τέταρτο που αφορά ρήξη δίκην «λαβής κάδου» του άνω χείλους του επιχειλίου χόνδρου και που εκτείνεται στον τένοντα του δικεφάλου. Σε αυτές τις ρήξεις SLAP τύπου 4 ένα κομμάτι του επιχειλίου χόνδρου παρεκτοπίζεται μέσα στην άρθρωση, κι έτσι πέρα από τον διάχυτο πόνο στον ώμο που είναι το κύριο σύμπτωμα, μπορεί να υπάρχει επίσης κριγμός αλλά και «μπλοκάρισμα» της άρθρωσης κατά την κίνηση.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ;

Τα αίτια για τις ρήξεις αυτές οφείλονται τις περισσότερες φορές σε εξωγενείς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να οφείλονται σε τραυματισμό, πχ πτώση πάνω σε τεταμένο άνω άκρο ή σε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς λόγω της υπέρχρησης και των συχνών κινήσεων πάνω από το επίπεδο του ώμου , πχ σε αθλητές ρίψεων.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΥΠΟΥ SLAP

H Αρθροσκόπηση ώμου και πιο συγκεκριμένα η Αρθροσκοπική Χειρουργική είναι η μοναδική αποτελεσματική θεραπεία της βλάβης SLAP. Χωρίς χειρουργικές τομές με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας η ρήξη αναγνωρίζεται και στη συνέχεια με μικροσκοπικά εργαλεία ο κομμένος τένοντας συρράπτεται και καθηλώνεται στη θέση του με τη βλάβη να αποκαθίσταται ανατομικά. Συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα και μέσα σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η ειδική φυσιοθεραπεία μετά την Αρθροσκόπηση ώμου θα βοηθήσει τον τένοντα να κολλήσει και πάλι γερά στη θέση του. Στις 6 εβδομάδες ο ασθενής είναι σε θέση να εκτελέσει ελεύθερα όλες τις κινήσεις και περίπου μετά το τρίμηνο επιστρέφει σε αθλητικές και έντονες δραστηριότητες.