Βλαστοκύτταρα PRP

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ-STEM CELLS ή ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ-PRP

Οι βιολογικές θεραπείες κυρίως οι θεραπείες με Βλαστοκύτταρα Mesenchymal Stem cells MSCs ή με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια PRP Platelet Rich Plasma χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην ορθοπαιδική. Η ικανότητά τους στην αναγέννηση, ανάπλαση και επιδιόρθωση ιστών καθιστά τις βιολογικές θεραπείες χρήσιμες για την αντιμετώπιση νοσημάτων όπως:

  • τενοντίτιδες,
  • μυϊκοί τραυματισμοί,
  • χονδροπάθειες,
  • αρχόμενη αρθρίτιδα.

Τα Βλαστοκύτταρα (Stem cells) καθώς και τα PRP μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μεμονωμένες θεραπείες με έγχυση στην πάσχουσα άρθρωση ή δομή, είτε σε συνδυασμό σε κάποια χειρουργική θεραπεία για την ενίσχυση του τελικού θεραπευτικού αποτελέσματος της.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ;

Τα Βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα κύτταρα του οργανισμού που προέρχονται από το αρχέγονο πολυδύναμο κύτταρο του οργανισμού μας. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα βρεθούν δύνανται να μετατραπούν σε κύτταρα του ιστού που παρουσιάζει καταστροφή όπως οστεοβλάστες, χονδροβλάστες, μυοβλάστες και να αυξήσουν την επουλωτική δυνατότητα του οργανισμού και να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ιστικής βλάβης, παράγοντας οστίτη ιστό, χόνδρο, ή συμβάλλοντας στην αποκατάσταση μυϊκών και τενόντιων βλαβών με ιστό καλύτερης ποιότητας ή βοηθώντας μια ρήξη μηνίσκου να επουλωθεί καλύτερα.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ;

Πηγή βλαστοκυττάρων αποτελούν ο οστικός μυελός και το υποδόριο λίπος. Ο Οστικός Μυελός χρησιμοποιείται ως δότρια περιοχή κυρίως κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων οπότε τα βλαστοκύτταρα που λαμβάνονται παρασκευάζονται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν το χειρουργικό αποτέλεσμα.

Το Υποδόριο Λίπος πιο συχνά της κοιλιάς χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως δότρια περιοχή βλαστοκυττάρων. Το υποδόριο λίπος είναι πλούσια πηγή πολύ καλής ποιότητας βλαστοκυττάρων που είναι εύκολο να ληφθούν με τοπική αναισθησία στο ιατρείο χωρίς να απαιτείται η προσέλευση σε νοσοκομείο. Ο ασθενής είναι σε θέση άμεσα να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Τα βλαστοκύτταρα διαχωρίζονται από το λίπος και άμεσα εισάγονται με απλή έγχυση στην πάσχουσα περιοχή όπου εντοπίζεται η βλάβη. Η μέθοδος είναι ασφαλής και πιστοποιημένη. Στην αγορά κυκλοφορούν kit ασφαλούς λήψης, παρασκευής και έγχυσης βλαστοκυττάρων από το υποδόριο λίπος.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ;

Πολλές έρευνες στηρίζουν την ευεργετική δράση των βλαστοκυττάρων στην ενίσχυση του βιολογικού δυναμικού επούλωσης. Αρκετά έχουν γίνει γνωστά αλλά υπάρχουν σημεία που χρήζουν επιπλέον διερεύνησης. Πολλά νοσήματα όπως αυτά των βλαβών του χόνδρου ή της ρήξης των μηνίσκων έχουν πέραν της βιολογικής ενίσχυσης ανάγκη βελτίωσης των μηχανικών συνθηκών που επικρατούν στην άρθρωση και οδηγούν στην καταπόνηση και την ιστική βλάβη. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται συνδυασμένη προσέγγιση και θεραπεία. Σε αρχόμενες βλάβες, σε νοσήματα από υπέρχρηση όπως τενοντίτιδες, σε αρχόμενες μηνισκικές βλάβες, σε αρχόμενες χονδροπάθειες, σε αρχόμενες αρθρίτιδες τα βλαστοκύτταρα αποτελούν την πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική θεραπεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, PRP, Platelet Rich Plasma;

Τα αιμοπετάλια είναι έμμορφα συστατικά του αίματος που επιτελούν πολλαπλές λειτουργείες. Η κυριότερη είναι η πήξη του αίματος μια άλλη σχετική με την προηγούμενη είναι πως συμβάλλουν στην επούλωση των τραυμάτων. Για να το πετύχουν αυτό είναι εφοδιασμένα με ένα σύνολο αντιφλεγμονωδών, επουλωτικών και αυξητικών πρωτεϊνικών παραγόντων TGFb, FGF, PDGF, IGF1, IGF2, VGF, EGF, cTGF, IB

Η φιλοσοφία της θεραπείας με PRP είναι πως αν αυξημένες συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων εισαχθούν με ένεση στην περιοχή πού πάσχει τότε οι επουλωτικές πρωτεΐνες που απελευθερώνονται βοηθούν κυρίως στον έλεγχο της φλεγμονής και του πόνου και σε δεύτερο βαθμό στην επούλωση και στην αναγέννηση του τραυματισμένου ιστού.

ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ PRP;

Η παρασκευή του PRP γίνεται με λήψη μικρής ποσότητας περιφερικού αίματος. Το αίμα φυγοκεντρείται και το τμήμα του πλάσματος στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί τα αιμοπετάλια αναρροφάται και στη συνέχεια εισάγεται με ένεση στην περιοχή που πάσχει. Η πυκνότητα των αιμοπεταλίων που προκύπτει είναι συνήθως 2-4 φορές περισσότερο από αυτή της κανονικής συγκέντρωσης του περιφερικού αίματος του ασθενούς. Χαμηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές δεν θεωρείται πως είναι θεραπευτικές ενώ υψηλότερες μπορεί να γίνουν τοξικές.

ΤΟ PRP ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ;

Σε καμιά περίπτωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από το περιφερικό αίμα δεν μπορούμε να πάρουμε βλαστοκύτταρα. Πηγή βλαστοκυττάρων είναι οστικός μυελός και το υποδόριο λίπος. Το PRP αναφέρεται σε πρωτεΐνες πού απελευθερώνονται από αιμοπετάλια στο σημείο της ιστικής βλάβης για αντιμετώπιση της φλεγμονής. Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν και κατευθύνουν την επισκευή του ιστού. Τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται στα κύτταρα του ιστού και αποτελούν συστατικό του. Μπορούμε να πούμε πως βλαστοκύτταρα και PRP αποτελούν κομμάτια του πάζλ της αναδόμησης και αναγέννησης των ιστών και είναι πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Η PRP

  • Αν πρόκειται για μια απλή χονδροπάθεια από υπέρχρηση με χονδροκύτταρα σε καλή κατάσταση τότε η απλή θεραπεία με 2-3 εγχύσεις με PRP μοιάζει ενδεικνυόμενη.
  • Σε μια χόνδρινη βλάβη με έλλειμμα χόνδρου η θεραπεία με βλαστοκύτταρα είναι προτιμότερη. Τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε χονδροκύτταρα που με τη σειρά τους παράγουν χόνδρο και καλύπτουν το ιστικό έλλειμμα. Για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η ανάπτυξη των βλαστοκυττάρων ενισχύεται με ταυτόχρονη έγχυση PRP τόσο τη στιγμή της εμφύτευσης των βλαστοκυττάρων όσο και στη συνέχεια μερικές μέρες μετά.
  • Σε μια προχωρημένη αρθρίτιδα που δεν έχουμε προσδοκία επισκευής του χόνδρου, αλλά ο στόχος είναι μόνο η προσωρινή ύφεση των ενοχλημάτων και η υποχώρηση της φλεγμονής, τότε θεραπεία με PRP μπορεί να έχει αποτελέσματα καλύτερα από αυτά της κορτιζόνης χωρίς καμιά από τις επιπλοκές της.

ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΡΟΥΝ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ;

Οι βιολογικές θεραπείες έχουν γρήγορα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Σε ότι αφορά όμως την επούλωση και αναγέννηση των ιστών, χρειάζεται χρόνος περισσότερος των έξι εβδομάδων και μερικές φορές 3-6 μήνες προκειμένου να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ενισχύεται όταν συνδυάζεται με φυσικοθεραπεία και μυϊκή ενδυνάμωση με συγκεκριμένο ασκησιολόγιο κατά τη φάση της επούλωσης.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ; Η θεραπεία με Βλαστοκύτταρα PRP πολλαπλασιάζει το δυναμικό επούλωσης του οργανισμού και είναι η πιο δραστική μη χειρουργική παρέμβαση που προσφέρεται στους ασθενείς με χονδροπάθειες, τενοντίτιδες ή αρχόμενες αρθρίτιδες. Πάντα ακούγαμε πως είναι οι θεραπείες του μέλλοντος, συνειδητοποιούμε με το καιρό πως το μέλλον αυτό έχει γίνει παρόν.