ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τομείς Εξειδίκευσης

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Τεχνική All Inside

Συρραφή
Ρήξης μηνίσκου

Αρθροσκόπηση
Ώμου

Ρομποτική Χειρουργική
Γόνατος

Εμπιστεύτηκαν
την υγεία τους σε εμάς