Διευθυντής Κλινικής Ορθοπαιδικής και Αθλητικής Ορθοπαιδiκής, Δρ. Παναγιώτης Κουλουμέντας