Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθλητίατρος, Παναγιώτης Κουλουμέντας στο Ιατρόραμα